Nie dalej jak wczoraj byłem zaproszony przez kolegę na oględziny mieszkania przed licytacją.

Zwykle już na licytacje nie chodzę, bo jest to jakiś koszmar od jakiegoś czasu. Nagle namnożyło się inwestorów.

A oględziny mieszkania do licytacji to nie jest miła rzecz.

Tak jak się spodziewałem na miejscu było kilkanaście osób, z czego minimum trzy to profesjonaliści rynku nieruchomości.

Kolega zadowolony nie był. i ja mu się nie dziwię.

Mieszkanie atrakcyjne, w bloku. Jednym z nowszych w tej części osiedla. Dobra miejscówka, dobrze skomunikowana.

Mieszkanie ładne, nie wymagające dużego remontu, na pierwszym piętrze, czyli bardzo pożądane.

W dodatku pod nosem poczta, przystanek, stacja benzynowa, markety, centrum handlowe, parking…. no żyć, nie umierać!

Podstawowe mankamenty mieszkania?

Mnóstwo ludzi chętnych na to mieszkanie!

Jak znam życie i licytacje, a bylem już na niejednej, to dojdzie prawie do bijatyki o tą lokalizację.

Jest bardzo prawdopodobne, że lokal zostanie sprzedany powyżej wyceny i spokojnie za takie same, lub mniejsze pieniądze można kupić takie mieszkanie na wolnym rynku.

Takie, które czeka i się prosi o kupno.

Ale nie, lepiej kupić „tanio” z licytacji.

W dodatku, jak znam życie, to spora część z tych potencjalnych kupujących dla siebie (wyłączając inwestorów) :

– nie zajrzało do Księgi Wieczystej mieszkania

– nie wie w ogóle, że mamy ogólnodostępny portal z Księgami Wieczystymi i są one dostępne dla każdego

– nie sprawdziło sytuacji mieszkania

– nie wie kto tam mieszkał i dlaczego jest poddany egzekucji

– nie wie jakie mogą czekać go niespodzianki po przybiciu

– nie wie jakie prawa ma osoba licytowana

– nic nie wie o tym rynku!

Na moje pytanie do kolegi, któremu miałem pomóc w tej licytacji, co będzie z lokatorem mieszkania, zapytał „z jakim lokatorem?”.

No to pytam ponownie, czy wie co będzie z lokatorem? Kto to jest? Czym się zajmuje? Dlaczego go licytują?, Czy może w KW mieszkania nie ma jakiś innych dziwnych współwłaścicieli udziałowych?

Niestety, nie potrafił odpowiedzieć na najprostsze pytania dotyczące nieruchomości.

W jego mniemaniu idziesz na licytację, wygrywasz, komornik daje klucze od mieszkania, wprowadzasz się i już.

Niestety, musiałem wybić chłopakowi z głowy te głupoty. Spytałem czy wie choćby to, czy ludziom eksmitowanym z tego lokalu przysługuje jakiś inny lokal?

Istnieje choćby art 14 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Stan prawny aktualny na dzień: 06.04.2019

w zwłaszcza wart uwagi jest punkt 4 z podpunktami i punk 6.

art. 14. Orzeczenie w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego,

1.
W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.
 
2.
Jeżeli w wyroku orzeczono o uprawnieniu, o którym mowa w ust. 1, dwóch lub więcej osób, gmina jest obowiązana zapewnić im co najmniej jeden lokal socjalny.
 
3.
Sąd, badając z urzędu, czy zachodzą przesłanki do otrzymania lokalu socjalnego, orzeka o uprawnieniu osób, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania przez nie z lokalu oraz ich szczególną sytuację materialną i rodzinną.
 
4.

Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

1)
kobiety w ciąży,
 
2)
małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. poz. 414, z późn. zm.) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,
 
3)
obłożnie chorych,
 
4)
emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
 
5)
osoby posiadającej status bezrobotnego,
 
6)
osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały
– chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.
 
 
5.
Sąd może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego, w szczególności jeżeli nakazanie opróżnienia następuje z przyczyn, o których mowa w art. 13 powództwo o rozwiązanie stosunku najmu lub nakazanie eksmisji.
 
6.
Orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.
 
7.
Przepisu ust. 4 nie stosuje się do osób, które utraciły tytuł prawny do lokalu niewchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, z wyjątkiem osób, które były uprawnione do używania lokalu na podstawie stosunku prawnego nawiązanego ze spółdzielnią mieszkaniową albo z towarzystwem budownictwa społecznego.

Moje pytanie „jeśli licytowana/licytowany jest bezrobotnym inwalidą z trójką nieletnich dzieci, to kiedy obejmiesz to mieszkanie” pozostaje bez odpowiedzi.

Trzeba naprawdę wiedzieć kiedy i gdzie iść na licytację. Poznać historię, człowieka, lub choćby zrobić wywiad środowiskowy.

Jednocześnie dokładnie z wczoraj…

Nabycie lokalu z wolnego rynku, ale jednocześnie „spod stołu”.

Ten lokal nigdy nie był na sprzedaż, bo miał nieuregulowany stan prawny.

Pomogłem człowiekowi pozbyć się kłopotu i długów. Dokonałem regulacji stanu prawnego, a następnie odkupiłem od niego to mieszkanie.

W BARDZO DOBREJ CENIE !  Bez licytacji, bez komornika, bez stresu związanego z wyprowadzką, bez eksmisji. Z obopólnym zadowoleniem.

A nawet bez angażowania sprzedającego w cały proces.

Śmiesznie może to trochę wygląda jak na akcie notarialnym jestem ja, ja, ja i notariusz:):)

Ja, jako JA!

Ja, jako pełnomocnik mojej żony!

Ja, jako pełnomocnik sprzedajacego

i Notariusz:)

Czysto, ładnie, schludnie i przyjemnie. Lubie takie akty notarialne, które ustalam sam ze sobą jako dwie strony aktu:).

Czasami ciężko wypracować konsensus, ale jakoś się ze sobą dogadujemy! Lekka schizofrenia, co? 🙂

Jeśli chcesz wiedzieć jak wypracować takie metody, to zajrzyj na ofertę szkolenia w tych tematach.

„Jak wyszukiwać i obsługiwać trudne nieruchomości”

www.madom.pl/szkolenie